RODO

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

Od listopada 2019 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w FORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leśnianka 97 34-300 Żywiec, Polska NIP 5532487519
udziela Inspektor Ochrony Danych:
Agnieszka Sutor
Pierściec ul. Uchylany 82

43-430 Skoczów
e-mail:biuro.ads2@gmail.com
tel.+48 667 632 020

 

Serwis niedostępny!
Service unavailable!

Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
The website material is intended for healthcare professionals.