RODO

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  danych.

Wszelkich informacji odnośnie ochrony danych udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor nr 5773
ul. Wałowa 38
43-440 Goleszów
e-mail: iod@sutor.com.pl

tel.: +48 667 632 020
 

Serwis niedostępny!
Service unavailable!

Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
The website material is intended for healthcare professionals.