Projekty UE  Flagi UE

Projekty UE

Formed Sp. z o.o. Sp.K, .realizuje projekt pn. Działania promujące sprzęt medyczny firmy Formed na rynkach zagranicznych". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży sprzętu medycznego, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą. Zakres projektu obejmuje promocję produktów Wnioskodawcy na 3 wybranych rynkach perspektywicznych: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Chiny.

Cele projektu:
Celem projektu jest skuteczna promocja oferty produktowej Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym wprowadzenie produktów na rynki perspektywiczne, takie jak: ZEA, Singapur, Chiny. Cel projektu Wnioskodawca zamierza osiągnąć za pośrednictwem zaplanowanych w projekcie działań promocyjnych. Najważniejsze rezultaty jakie Wnioskodawca planuje osiągnąć to: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, nawiązanie nowych kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, zdobycie nowych klientów zagranicznych oraz podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie. Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej Wnioskodawcy, podniesienia sprzedaży eksportowej oraz pozyskania nowych krajów eksportowych. Tym samym Wnioskodawca będzie bardziej dynamicznie rozwijał swoją działalność, wypromuje własną markę produktową na arenie międzynarodowej i przyczyni się aktywnie do promocji Marki Polskiej Gospodarki.

Planowane efekty:
  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.): 48
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 3 661 753.33 PLN
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 2 543 469,11 PLN


Wartość projektu:
  • wydatki kwalifikowane: 895 700,00 PLN
  • wydatki ogółem: 1 034 344,00 PLN
  • wkład Funduszy Europejskich: 671 775,00 PLN
 


Serwis niedostępny!
Service unavailable!

Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
The website material is intended for healthcare professionals.