Oferta dla firmy budowlanej

Inwestycje medyczne są długim i skomplikowanym procesem, w którym bierze udział wiele podmiotów.Oferta dla firmy budowlanej - Formed
Nasza oferta dla firm budowlanych związana jest zarówno z dostawami ruchomego wyposażenia medycznego jak również z pracami budowlanymi np. na blokach operacyjnych, w których się specjalizujemy.

Podejmiemy współpracę na różnych etapach procesu inwestycyjnego, a więc:

  • W trakcie wykonywanej przez Państwa wyceny czy weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie dostaw urządzeń medycznych czy prac budowlanych.
  • Podczas składania przez Państwa ofert przetargowych, z zakresem objętym ofertą Formed.
  • Na etapie wykonawstwa, wykonując dostawy sprzętu lub prace budowlane.


W ramach prac związanych z analizą projektu budowlanego:

  • Możemy dokonać częściowej weryfikacji projektów w zakresie technologii medycznej.
  • Sporządzimy wycenę wszystkich elementów wyposażenia szpitala, zgodnie z technologią.

Na etapie przetargowym w przypadku składania przez Państwa oferty budowlanej:

  • Przeanalizujemy zakres dostaw sprzętu medycznego pod kątem spełnienia wszystkich wymagań przetargowych.
  • Przygotujemy ofertę na sprzęt medyczny, kompleksową lub częściową, oraz na roboty budowlane zgodną z wymaganiami Zamawiającego.

Na etapie wykonywania przez Państwa prac budowlanych:

  • Dokonamy uzgodnień i konsultacji w zakresie warunków montażu urządzeń posiadających trwałe połączenie z budynkiem lub połączenie instalacjami.
  • Wykonamy inne uzgodnienia z użytkownikiem co do szczegółów standardu wyposażenia medycznego realizowanego w ramach zakresu prac budowlanych.
  • W końcu zrealizujemy dostawy sprzętu i wykonamy zlecone przez Państwa prace budowlane.


Jesteśmy w stanie wyposażyć szpitale w sprzęt medyczny w sposób kompleksowy,
także w formule "wybuduj i wyposaż". Możemy to zrealizować dla inwestora i dla Państwa w bardzo szerokim zakresie.

W praktyce przetargi budowlane w inwestycjach medycznych często ograniczone są do wąskiego zakresu dostaw sprzętu medycznego, który jest połączony na stałe
z instalacjami lub wkomponowany w architekturę szpitalną. Poniżej przedstawiamy zakres urządzeń medycznych z oferty Formed, który szczególnie często zawarty jest w przetargach budowlanych. Pozostałe wyroby znajdą Państwo w dziale Oferta dla szpitali.

Serwis niedostępny!
Service unavailable!

Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
The website material is intended for healthcare professionals.