Nasze marki i partnerzy

W naszej ofercie wyodrębniliśmy kilka marek, które są dedykowane konkretnym obszarom.

Wszystko po to aby usprawnić naszym odbiorcom wybór, a nam pracę. Nasza autorskie projekty dotyczą zarówno oferty
produktowej jak również usług i metodologii pracy.

Marki usługowe

Inwestycyjna usługa kompleksowa
"Plus dla Ciebie"

Wieloetapowa inwestycja w formule Zaprojektuj - Wybuduj - Wyposaż przy współpracy z inwestorem, biurem projektowym, firmą budowlaną. Zaletą jest prowadzenie inwestycji dla Ciebie przez jedną firmę, koordynatora całego projektu. Pomyśl o zaoszczędzonym czasie i pieniądzach...

Kompleksowe wyposażenie obiektu
w Formule 5 kroków

Mając do dyspozycji ofertę całościowego wyposażenia oraz profesjonalne wsparcie projektowe możemy urządzić każde miejsce pracy w sposób funkcjonalny i estetyczny. Aby usprawnić i usystematyzować działania pracujemy zgodnie z zasadami naszej autorskiej procedury "Formuła 5 Kroków". Zapewnia to sprawne realizowanie inwestycji kompleksowych w pięciu kluczowych etapach rozwoju procesu od koncepcji wnętrz po montaż sprzętu.

Marki produktowe

MODULUS - System zabudowy panelowej
na bloku operacyjnym

Na nowoczesnym bloku operacyjnym ściany sal operacyjnych i innych pomieszczeń "czystych" są wykonywane w formie zabudowy panelowej wykonywanej ze stali nierdzewnej, szkła lub materiału HPL. Rozwiązanie takie posiada wiele istotnych zalet, z których najważniejsze to łatwość utrzymania aseptyki, uzupełniające elementy systemu wbudowane i zlicowane z panelami czy walory estetyczne związane również z możliwością ich indywidualizowania do wymagań użytkowników. Formed posiada w swojej ofercie gotowy system zabudowy pomieszczeń Modulus wraz z wieloma jego elementami jak: drzwi automatyczne, myjnie, szafy zwykłe czy przelotowe, okienka podawcze, negatoskopy i wiele innych.

NTEROOM - zintegrowany system
sterowania salą operacyjną

System pozwala na zoptymalizowanie działania sal i bloku operacyjnego użytkowanych przez wielu zespołów. System składa się z modułów odpowiedzialnych za określone zadania powiązanych ze sobą w spójną całość. Pozwala on realizować wiele zadań poprzez jeden centralny system sterujący np. podgląd obrazu kamer video, sterowanie urządzeniami na salach operacyjnych, systemy raportowania, integracja z systemem HIS, informowanie o podjętych procedurach leczniczych, stanie pacjenta, historii choroby, monitorowanie stanu magazynów, stanu leków. Interoom posiada możliwość dostosowana swoich funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika.

SYMBIO - pełna kolekcja mebli medycznych
i niemedycznych do szpitali

Projekt SYMBIO powstał z myślą o całościowym wyposażeniu meblowym szpitala, uwzględniając wszystkie typy pomieszczeń. Szpital, jak każda inna placówka medyczna, jest przestrzenią o szczególnym i złożonym przeznaczeniu, a stworzone przez nas linie mebli zawierają wszystkie wymagane elementy wyposażenia meblowego: od wyposażenia specjalistycznego po najmniejsze detale meblowe. Kolekcja mebli medycznych SYMBIO jest związana z pomieszczeniami, w których wykonuje się procedury medyczne. Meble niemedyczne SYMBIO to meble biurowe, socjalne oraz wyposażenie pomieszczeń związanych z pracami administracyjnymi, automatyczne, myjnie, szafy zwykłe czy przelotowe, okienka podawcze, negatoskopy i wiele innych.

Nasi partnerzy

  • OPT SurgiSystems S.r.l. - Formed
  • Benq Medical Technology - Formed
  • ITD. - Formed
  • Hico - Formed
  • Villard - Formed
  • Hemotion - Formed
  • LM Medical Division - Formed

Zobacz więcej

Serwis niedostępny!
Service unavailable!

Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
The website material is intended for healthcare professionals.