Co nowego
w FORMED?

Inicjatywa ma na celu wsparcie skoordynowanego i efektywnego wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) poprzez przeprowadzenia otwartego i wnikliwego dialogu wśród kluczowych interesariuszy sektora zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia, placówek opieki zdrowotnej oraz strony publicznej. 

ZAPROSZENIE na konferencję: "Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie" - Formed
Przesłanką do wspólnej dyskusji jest zrozumienie głównych wyzwań oraz potrzeb kluczowych interesariuszy systemu, aby móc skutecznie włączyć się w proces alokacji środków z KPO, które powinny przyczynić się do wzrostu wydajności sektora, a w efekcie końcowym do poprawy kondycji zdrowotnej Polaków.

Tematyka konferencji:

Sesja Inauguracyjna. KPO – zakres i zasady alokacji środków
Sesja II. Szanse i ograniczenia związane z wykorzystanie środków z KPO – perspektywa podmiotów leczniczych i organów założycielskich
Sesja III. Jak kupić to co potrzebne, a nie to co dostępne? Uwarunkowania rynku dostawców i wykonawców
Sesja IV. Infrastruktura zorientowana na wartość zdrowotną – jak ją tworzyć? Przykłady dobrych praktyk

Wydarzenie odbędzie się 4 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 – 16:00, w formule hybrydowej na Uczelni Łazarskiego,
ul. Świeradowska 43 w Warszawie, sala 58.

Zapisy na konferencję TUTAJ

Zobacz również

Serwis niedostępny!
Service unavailable!

Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
The website material is intended for healthcare professionals.